Kontakta Minnesfonden

För förfrågningar om bidrag och övriga funderingar kontakta oss.


Kontakt

Förfrågningar hänvisas till:
Per Sörlin per.sorlin@miun.se
Maria Ågren, maria.agren@hist.uu.se  

Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
Swedbank LANDSPROSTEN ERIK ANDERSSONS MINNESFOND
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå