Forskning om Jämtland före 1945

Publicerad forskning om Jämtland före 1645 med bidrag från Erik Anderssons Minnesfond


Forskning

Tidigare publicerad forskning med bidrag från
Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond.

Tidigare forskning, sammanställd av Olof Holm 2008.

Läs förteckningen över tidigare publicerad forskning om Jämtland före 1645
Läs mer om hur du ansöker om bidrag
 

Swedbank LANDSPROSTEN ERIK ANDERSSONS MINNESFOND
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå