Bidrag till forskning om Jämtland

Hur du ansöker om bidrag till historisk och kulturhistorisk forskning om Jämtland före 1645


Information

Fondens syfte är att främja forskning om i första hand Ovikens historia fram till freden i Brömsebro 1645, i andra hand om Storsjöbygdens och landskapet Jämtlands historia över huvud taget under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar och förhållanden beträffande provinsen Jämtland.
Med historia avses historia i vid mening, inte bara politisk och ekonomisk utan också språklig och kulturell.

Bidrag har utgått till forskare inom bland annat historia, ekonomisk historia, kyrkohistoria, ortnamnsforskning, arkeologi, kulturgeografi och konstvetenskap. Fondens angelägenheter handhas av styrelsen för Swedbank Östersund/Krokom.

Styrelsen samråder vid beslut om bidrag med en Bedömningskommitté, sammansatt av professor Maria Ågren, Uppsala, utsedd av dekanus vid Historisk-filosofisk fakultet till inspektor för minnesfonden, professor Per Sörlin, Mittuniversitetet

Beslut om anslag fattas två gånger årligen.
Ansökningar ska vara ingivna före utgången av mars respektive oktober månad.

Ansök

Ansökan ställs till styrelsen för.
Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg

Förfrågningar hänvisas till:
Per Sörlin per.sorlin@miun.se
Maria Ågren, maria.agren@hist.uu.se

Läs mer om vilka krav som ställs på din forskning för att kunna ansöka om bidrag
Landsprosten kungörelse 2012
Landsprosten Erik Andersson
 

 

Swedbank LANDSPROSTEN ERIK ANDERSSONS MINNESFOND
Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå