Bidrag till forskning om Jämtland

Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond ger bidrag till historisk och kulturhistorisk forskning om Jämtland före 1645


Erik Andersson

Landsprosten Erik Anderssons minnesfond för historisk forskning om Jämtland inrättades 1962 genom en donation av lappfogden i Jämtlands län Waldemar Gardham, som ville ge uttryck för sin ”känsla av tacksamhet och samhörighet” med sin hembygd.

Bidrag har utgått till forskare inom bland annat historia, ekonomisk historia, kyrkohistoria, ortnamnsforskning, arkeologi, kulturgeografi och konstvetenskap.

Fondens kapital uppgår till ca 8 miljoner kr. Fondens angelägenheter handhas av styrelsen för Swedbank Östersund/Krokom.

Läs mer om Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond

Ansök om bidrag

Fondens syfte är att främja forskning om i första hand Ovikens historia fram till freden i Brömsebro 1645, i andra hand om Storsjöbygdens och landskapet Jämtlands historia över huvud taget under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar och förhållanden beträffande provinsen Jämtland.

Ansökan ställs till styrelsen för
Landsprosten Erik Anderssons Minnesfond
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2
753 21 Uppsala


Läs mer om hur du ansöker om bidrag till forskning
 
LANDSPROSTEN ERIK ANDERSSONS MINNESFOND
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2, 753 21 Uppsala
404 80 Göteborg
Producerad av Internetmedia Kommunikationsbyrå